2016 Mercedes Tourismo – 53 Seats Executive - PSVAR - Euro 6