2016 Mercedes Tourismo – 76 Seats - PSVAR - Euro 6